O kompostiranju s kalifornijskim glistama

Izvor: www.bozidardugonjic.com

 

Nema boljeg i bržeg načina kompostiranja i dobivanja humusa visoke kvalitete, u kratkom vremenu i uz visoka iskorištenja od postupka s crvenim “kalifornijskim glistama”.

DM_pozadinablabla

Kalifornijske gliste

Crvene, “kalifornijske” gliste prerađuju organski otpad na prirodan način pri čemu nema štetnih nusproizvoda, neugodnog mirisa ili opasnosti za okolinu.
Baš naprotiv, u nastalom humusu su samo saprofitne, humificirajuće bakterije, nema patogenih mikroorganizama ili štetnih gljivica, klica ili uzročnika biljnih bolesti.
Kako je proces aeroban (uz prisustvo zraka) prilikom transformacije otpada u humus ne nastaje metan (jedan od uzročnika efekta staklenika i klimatskih promjena).

neprosijani_web

Nastali humus nije hrana za bakterije i gljivice, kao ni za faunu tla (štetne kukce, njihove ličinke i ostale nametnike) pa ih ne privlači i time smanjuje štete od tih životinja. Istovremeno, humus u tlu djeluje kao korektor kiselosti (pH) što je neobično važno u uzgoju bilja. Humus dobiven radom glista odlikuje visoka hranjiva vrijednost za biljke i sposobnost reaktiviranja umornog tla.

 

Upotrijebljen u uzgoju bilja, ovaj humus daje čudesne rezultate povećavajući kvalitetu i količinu cvjetova i plodova. Krumpir uzgojen uz gnojenje humusom ima cimu višu od pojasa čovjeka, dajući i adekvatnu količinu kvalitetnih gomolja. Komorač, ta skupa i cijenjena delikatesa uz humus postiže težinu preko kilograma, dok se na tržištu normalno pojavljuju težine 100 -200 grama.

 

Comments are closed.