Vanjski smještaji za kalifornijske gliste

Rezultati kompostiranja s kalifornijskim glistama

Sve biljke prikazane ovdje su uzgajane u običnoj vrtnoj zemlji s dodatkom vermikomposta i malčirane s drvnim iverjem ili pokošenom travom.